كابل هاي كنترل با عايق و روكش سيليكون(گرد)

هادی: مس قلع اندود شده (کلاس ۵ مطابق استاندارد IEC۶۰۲۲۸· )

عايق: کامپاند سيليوني نوع IE۲ مطابق استاندارد IEC ۶۰۲۴۵ معادل EI ۲ مطابق استاندارد CENELEC HD ۲۲ و VDE ۰۲۰۷

اندازه هادي: بنا به درخواست

تعداد رشته: تا ۶۱ رشته

روکش نهایی : سیلیکون به رنگ مورد سفارش (جهت رفتار بهترحرارتی ترجیحاً رنگ قرمز – قهوه ای پیشنهاد می شود)

دمای کارکرد : ۵۰- تا ۱۸۰ درجه سانتگراد

در مورد این محصول بپرسید