كابل برق تخت 4رشته ای با روکش لاستیک

 ولتاژ کار: ۰.۶/۱ KV

هادی : مس افشان انيل شده کلاس ۵ (درصورت نياز قلع اندود)

 جدا کننده هادی : نوار پلی استر ٢٣ ميکرون

عايق: کامپاند ويژه لاستيکي رنگي (EPDM) از نوع (EI ۷) براساس استاندارد CENELEC HD ۲۲

 روکش نهایی : کامپاند لاستيکی مشکی از نوع (EM ۷) مقاوم در برابر حرارت بالا ،سرمای شدید ، اسيد و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپهای شناور .

ولتاژ تست : ٣ کيلو ولت به مدت ۵ دقيقه

 سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نياز در CENELEC HD ۲۲, PIS E۸

 

جدول آمپراژ کابل (در دماي محيط  ۳۰+)


سايز کابل

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

۴ × ۱.۵

۴۸ × ۰.۲

۱۷.۲×۶.۶

۱۸۵

۴ × ۲.۵

۸۰ × ۰.۲

۲۰.۴×۷.۷

۲۸۰

۴ × ۴

۵۶ × ۰.۳

۲۳.۴×۸.۶

۳۷۰

۴ × ۶

۸۴ × ۰.۳

۲۷.۲×۹.۶

۵۰۴

۴× ۱۰

(۷×۲۱) × ۰.۳

۳۵.۲×۱۱.۹

۸۰۰

۴× ۱۶

(۷×۳۳) × ۰.۳

۳۹×۱۵

۱۱۵۰

۴× ۲۵

(۷×۵۱) × ۰.۳

۴۸.۹×۱۶.۵

۱۷۰۰

۴× ۳۵

(۷×۷۲) × ۰.۳

۵۱.۹×۱۷.۳

۲۲۰۰

۴× ۵۰

(۱۹×۳۸) × ۰.۳

۶۳×۲۱

۳۱۰۰

جدول آمپراژ کابل (در دماي محيط ۳۰+)

سطح مقطع نامي

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداکثر مقاومت الکتريکي

 ohm/km at ۲۰

۱.۵

۱۹

۱۸

۱۳.۳

۲.۵

۲۷

۲۶

۷.۹۸

۴

۳۶

۳۴

۴.۹۵

۶

۴۶

۴۴

۳.۳۰

۱۰

۶۴

۶۱

۱.۹۱

۱۶

۸۶

۸۲

۱.۲۱

۲۵

۱۱۴

۱۰۸

۰.۷۸۰

۳۵

۱۴۲

۱۳۵

۰.۵۵۴

۵۰

۱۷۷

۱۶۸

۰.۳۸۲

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

ضريب

۱.۱۵

۱.۰۸

۱.۰

۰.۹۱

۰.۸۲

۰.۷۱

۰.۵۸

۰.۴۱

 

 

در مورد این محصول بپرسید