کابل قدرت

·         کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از ۳۰ کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی و یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و  بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند.

·         نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

·         نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.

 

  • فیلتر
  • تغییر به طرح شبکه
  • سوئیچ به طرح بندی جدول