کابلهای خود نگهدار-نول و مسنجرآلیاژ آلومینیومی

 کابل های خودنگهدار مفهومی تازه جهت توزیع قدرت از طریق خطوط هوایی می باشد . در مقایسه با سیم های بدون روکش که در خطوط هوایی مورد استفاده قرار می گیرند ، کابل های خودنگهدار دارای قابلیت اطمینان و ایمنی بالاتری می باشند. از مهمترین مزیت های آن می توان به تلفات الکتریکی پایین تر و نیز به صرفه بودن این کابل ها از جهت کاهش هزینه های نصب و نگهداری اشاره نمود . همچنین از این کابل ها می توان جهت توزیع قدرت در مناطق شهری و یا روستایی ، نواحی کوهستانی ، جنگلی و یا ساحلی استفاده نمود.


ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U۰/U(Um)= ۰.۶/۱(۱. ۲)KV.

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U۰/U(Um) با پارامتر های U۰ و U و (Um) نمایانگر :

U۰ : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین در فرکانس صنعتی است.

U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .

Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

*جزئیات ساختمان کابل

- سطح مقطع هادی :

فاز : ۱۶ تا ۱۵۰ میلیمتر مربع

نول/مسنجر : ۳۵ تا ۹۵ میلیمتر مربع

روشنایی : ۱۶ تا ۳۵ میلیمتر مربع ( در صورت نیاز)

-جنس هادی :

فاز : آلومینیوم

نول/مسنجر : آلیاژ آلومینیوم

روشنایی : آلومینیوم ( در صورت نیاز)

-نوع هادی :

فاز : گرد-فشرده

نول/مسنجر : گرد-فشرده/غیر فشرده

روشنایی : گرد-فشرده ( در صورت نیاز)

- عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) یا HDPE مشکی رنگ و مقاوم در برابر شرایط جوی

- طراحی : کابل ها دارای یک یا سه رشته جهت فاز و یک یا دو رشته جهت سیستم های روشنایی می باشند که به دور رشته نول/مسنجر عایق شده و یا فاقد عایق تابیده می شوند.

- جهت شناسایی رشته ها از خطوط برجسته استفاده می گردد.

*استاندارد هاBS ۷۸۷۰ , NFC ۳۳-۲۰۹

در مورد این محصول بپرسید