کابلهای تخت

  بطور کلی از کابل های تخت بیشتر جهت جرثقیل ها ،نقاله ها و یا نصب در سینی کابل مورد استفاده قرار می گیرد.  استفاده از کابل های تخت مزیت های زیر را همراه  دارد: شعاع خمش کمتر - قابلیت انعطاف بالاتر - صرفه جویی در فضای مورد نیاز جهت نصب کابل   

 

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U۰/U(Um)= ۰.۳/۰.۵ (۰.۶) KV – ۰.۶/۱(۱.۲) KV. 

در تخصیص ولتاژ کابل ها U۰/U(Um) ، U۰ و U و (Um) عبارتندر از :

U۰ : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .

U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .

Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

*جزئیات ساختمان کابل

- سطح مقطع هادی : تا ۱۶ میلیمتر مربع

-تعداد رشته : یک تا پنج رشته

-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود

-نوع هادی : تک لا ( کلاس ۱ ) ، نیمه افشان ( کلاس ۲) ، افشان ( کلاس ۵) / گرد

- عایق : PVC

- سیم محافظ (ارت) فاقد عایق ( در صورت نیاز)

-روکش نهایی : PVC

*سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)

- کم دود (Low smoke and fume (LSF))

- هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))

- ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)

-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

*استاندارد هاBS۶۰۰۴

در مورد این محصول بپرسید