کابل فشار متوسط - معمولی،سربدار و زره دار

N۲XSY,NA۲XSY,N۲XSEY,NA۲XSEY   

· کابل های فشار متوسط برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه فاز در سیستم هایی با ولتاژ نامی ۶ تا ۳۰ کیلوولت و در پست های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود.


ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U۰/U(Um)=۳. ۶/۶(۷. ۲) - ۶/۱۰(۱۲) - ۸.۷/۱۵(۱۷. ۵) - ۱۲/۲۰(۲۴) - ۱۸/۳۰(۳۶)KV

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U۰/U(Um) با پارامتر های U۰ و U و (Um) نمایانگر :

U۰ : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .

U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .

Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

*جزئیات ساختمان کابل

- سطح مقطع هادی : تا ۶۳۰ میلیمتر مربع

-تعداد رشته : تک رشته یا سه رشته

-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود و یا آلومینیوم

-نوع هادی : گرد فشرده شده

- اسکرین هادی : مواد نیمه هادی

- عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE )

- اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی ضد آب

- حفاظ فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی

- پر کننده (فیلر) : PVC و یا PE برای کابل های سه رشته

-روکش نهایی : PVC یا PE

*سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)

- کم دود (Low smoke and fume (LSF))

- هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))

- ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)

-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

*استاندارد ها: IEC۶۰۵۰۲-۲,ISIRI۳۵۶۹-۲

در مورد این محصول بپرسید