کابلهای فشارقوی- معمولی،سربدار زره دار

N۲XSY , NA۲XSY

 کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از ۳۰ کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی و یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند.

 
 

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U۰/U(Um)=۲۶/۴۵ to ۴۷(۵۲)KV - ۳۶/۶۰ to ۶۹(۷۲.۵)KV - ۶۴/۱۱۰ to ۱۱۵(۱۲۳)KV - ۷۶/۱۳۲ to ۱۳۸(۱۴۵)KV - ۸۷/۱۵۰ to ۱۶۱(۱۷۰)KV.

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U۰/U(Um) با پارامتر های U۰ و U و (Um) نمایانگر :

U۰ : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی.

U : ولتاژ اسمی میان هادی ها.

Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ).

*جزئیات ساختمان کابل

- سطح مقطع هادی : تا ۱۶۰۰ میلیمتر مربع

-تعداد رشته : یک

-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم

-نوع هادی : گرد فشرده بصورت استرند یا میلیکن

- اسکرین هادی : مواد نیمه هادی

- عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE )

- اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی ضد آب

- حفاظ فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی

-روکش نهایی : PVC یا PE

*سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath )

- کم دود (Low smoke and fume (LSF))

- هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))

- ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)

-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

 

*استاندارد: IEC۶۰۸۴۰

در مورد این محصول بپرسید