کابل برق گرد 3 رشته ای با عایق كامپاند لاستيكي

استاندارد تولید ISIRI (۱۹۲۶)۶۶ ·

ولتاژ کار: ۴۵۰V/۷۵۰

هادی : مس افشان انیل شده کلاس ۵ (در صورت نیاز قلع اندود)

جدا کننده هادی : نوار پلی استر ۲۳ میکرون

عایق : کامپاند ویژه لاستیکی (EPDM) از نوع IE ۱ (EI ۷)

روکش نهايي: کامپاند لاستيکي مشکي از نوع SE ۴ (EM ۷) مقاوم در برابر حرارت بالا ، سرماي شديد ، اسيد ، و هرگونه مواد نفتي و روغني و آب بندي کامل جهت پمپ هاي شناور

ولتاژ تست: ۲.۵ کيلوولت به مدت ۵ دقيقه

ساير تست ها: بر اساس تستهاي مورد نياز در استاندارد ISIRI (۱۹۲۶)۶۶ ·

سايز کابل

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

۳ × ۱

۳۲ × ۰.۲

۸.۸

۱۱۰

۳ × ۱.۵

۴۸ × ۰.۲

۱۰.۳

۱۵۵

۳ × ۲.۵

۸۰ × ۰.۲

۱۲.۱

۲۲۰

۳ × ۴

۵۶ × ۰.۳

۱۳.۸

۳۰۵

۳ × ۶

۸۴ × ۰.۳

۱۵.۵

۴۱۰

۳× ۱۰

(۷×۲۱) × ۰.۳

۲۱.۲

۷۵۵

۳× ۱۶

(۷×۳۳) × ۰.۳

۲۴

۱۰۰۰

۳× ۲۵

(۷×۵۱) × ۰.۳

۲۸.۵

۱۴۵۰

۳× ۳۵

(۷×۷۲) × ۰.۳

۳۱.۵

۱۸۹۰

۳× ۵۰

(۱۹×۳۸) × ۰.۳

۳۶.۳

۲۵۵۰

۳× ۷۰

(۱۹×۵۴) × ۰.۳

۴۱

۳۴۰۰

۳× ۹۵

(۱۹×۷۲) × ۰.۳

۴۶.۲

۴۲۵۰

جدول آمپراژ کابل (در دماي محيط  ۳۰+)

سطح مقطع نامي

mm۲

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداکثر مقاومت الکتريکي

 ohm/km at ۲۰ c

۱

۱۵

۱۴

۱۹.۵

۱.۵

۱۹

۱۸

۱۳.۳

۲.۵

۲۷

۲۶

۷.۹۸

۴

۳۶

۳۴

۴.۹۵

۶

۴۶

۴۴

۳.۳۰

۱۰

۶۴

۶۱

۱.۹۱

۱۶

۸۶

۸۲

۱.۲۱

۲۵

۱۱۴

۱۰۸

۰.۷۸۰

۳۵

۱۴۲

۱۳۵

۰.۵۵۴

۵۰

۱۷۷

۱۶۸

۰.۳۸۲

۷۰

۲۱۸

۲۰۷

۰.۲۷۲

۹۵

۲۶۳

۲۵۰

۰.۲۰۶

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

ضريب

۱.۱۵

۱.۰۸

۱.۰

۰.۹۱

۰.۸۲

۰.۷۱

۰.۵۸

۰.۴۱

 
در مورد این محصول بپرسید