کابل برق گرد 1 رشته ای با عایق كامپاند لاستيكي

استاندارد تولید ISIRI (۱۹۲۶)۶۶ ·

ولتاژ کار: ۴۵۰V/۷۵۰

هادی : مس افشان انیل شده کلاس ۵ (در صورت نیاز قلع اندود)

جدا کننده هادی : نوار پلی استر ۲۳ میکرون

عایق : کامپاند ویژه لاستیکی (EPDM) از نوع IE ۱ (EI ۷)

روکش نهايي: کامپاند لاستيکي مشکي از نوع SE ۴ (EM ۷) مقاوم در برابر حرارت بالا ، سرماي شديد ، اسيد ، و هرگونه مواد نفتي و روغني و آب بندي کامل جهت پمپ هاي شناور

ولتاژ تست: ۲.۵ کيلوولت به مدت ۵ دقيقه

ساير تست ها: بر اساس تستهاي مورد نياز در استاندارد ISIRI (۱۹۲۶)۶۶ ·

جدول آمپراژ کابل (در دماي محيط  ۳۰+)

سطح مقطع نامي

mm۲

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداکثر مقاومت الکتريکي

 ohm/km at ۲۰

۱.۵

۱۹

۱۸

۱۳.۳

۲.۵

۲۷

۲۶

۷.۹۸

۴

۳۶

۳۴

۴.۹۵

۶

۴۶

۴۴

۳.۳۰

۱۰

۶۴

۶۱

۱.۹۱

۱۶

۸۶

۸۲

۱.۲۱

۲۵

۱۱۴

۱۰۸

۰.۷۸۰

۳۵

۱۴۲

۱۳۵

۰.۵۵۴

۵۰

۱۷۷

۱۶۸

۰.۳۸۳

۷۰

۲۱۸

۲۰۷

۰.۲۷۲

۹۵

۲۶۳

۲۵۰

۰.۲۰۶

۱۲۰

۳۰۷

۲۹۲

۰.۱۶۱

۱۵۰

۳۵۳

۳۳۵

۰.۱۲۹

۱۸۵

۴۰۲

۳۸۲

۰.۱۰۶

۲۴۰

۴۷۷

۴۵۳

۰.۰۸۰۱

۳۰۰

۵۵۱

۵۲۳

۰.۰۶۴۱

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

ضريب

۱.۱۵

۱.۰۸

۱.۰

۰.۹۱

۰.۸۲

۰.۷۱

۰.۵۸

۰.۴۱

-در صورت نياز به کابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيک سيليکون (S۹۵) انتخاب خواهد شد.

 

-سايزهاي ديگر بنا به درخواست

 

در مورد این محصول بپرسید