کابل جوش

استاندارد تولید : ISIRI (۱۹۲۶) ۸۲

هادی : مس افشان انیل شده با انعطاف بالا (در صورت نیاز قلع اندود)

جدا کننده هادی : نوار پلی استر ۲۳ میکرون

روکش نهایی : کامپاند لاستیکی مشکی از نوع SE۴ مقاوم در برابر حرارت بالا ، سرمای شدید ، آب ، اسید و هرگونه مواد نفتی و روغنی .

ولتاژ تست : یک کیلو ولت به مدت ۵ دقیقه

سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نیاز در استانداردISIRI (۱۹۲۶)

 

مقاومت الکتريکي

وزن تقريبي

قطر

ضخامت روکش

ساختمان هادي

سطح مقطع نامي

 Ohm/km at

Kg/km

mm

mm×N

۱.۸۲

۱۴۵

۹.۶

۷.۷

۱.۸

(۷ x ۴۶) x ۰.۲۰

۱۰

۱.۱۶

۲۱۰

۱۱

۸.۸

۲.۰

(۷ x ۷۲) x ۰.۲۰

۱۶

۰.۷۵۸

۳۱۰

۱۲.۷

۱۰.۱

۲.۰

(۱۹ x ۴۲) x ۰.۲۰

۲۵

۰.۵۳۶

۴۱۰

۱۴.۲

۱۱.۴

۲.۰

(۱۹ x ۵۸) x ۰.۲۰

۳۵

۰.۳۷۹

۵۷۰

۱۶.۵

۱۳.۲

۲.۲

(۱۹ x ۸۲) x ۰.۲۰

۵۰

۰.۲۶۸

۷۹۰

۱۹.۲

۱۵.۳

۲.۴

(۳۷ x ۶۰) x ۰.۲۰

۷۰

۰.۱۹۸

۱۰۰۰

۲۱.۴

۱۷.۱

۲.۶

(۳۷ x ۸۰) x ۰.۲۰

۹۵

۰.۱۵۷

۱۳۰۰

۲۳.۴

۱۸.۸

۲.۸

(۳۷ x ۴۷) x ۰.۳۰

۱۲۰

۰.۱۲۹

۱۶۰۰

۲۶

۲۱

۳.۲

(۳۷ x ۵۷) x ۰.۳۰

۱۵۰

۰.۱۰۵

۱۹۰۰

۲۸.۲

۲۲.۷

۳.۳

(۳۷ x ۷۰) x ۰.۳۰

۱۸۵

جدول آمپراژ کابل (استفاده در تناوب ۵ دقيقه اي)

سطح مقطع نامي

درصد

%۲۰

%۳۰

%۶۰

%۸۵

%۱۰۰

۱۰

۱۴۰

۱۱۵

۹۰

۸۰

۷۵

۱۶

۲۱۰

۱۷۰

۱۲۵

۱۰۵

۱۰۰

۲۵

۳۰۰

۲۴۵

۱۷۵

۱۴۵

۱۳۵

۳۵

۳۸۰

۳۱۰

۲۲۰

۱۸۵

۱۷۰

۵۰

۴۹۰

۴۰۰

۲۸۵

۲۴۰

۲۲۰

۷۰

۶۰۰

۴۹۵

۳۵۰

۲۹۵

۲۷۰

۹۵

۷۴۰

۶۰۰

۴۳۵

۳۶۰

۳۳۰

۱۲۰

۸۵۰

۶۹۰

۴۹۰

۴۱۰

۳۸۰

۱۵۰

۱۰۱۵

۸۱۵

۵۷۵

۴۷۵

۴۴۰

۱۸۵

۱۱۲۰

۹۱۰

۶۵۰

۵۴۰

۵۰۰

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

ضريب

۱.۰

۰.۹۵

۰.۹۰

۰.۸۵

هنگام استفاده از کابل جوشکاري به دليل افت ولتاژ مي بايست حتي الامکان از کابل با طول کوتاه استفاده شود. جدول زير نشانگر حداقل سطح مقطع مورد نياز جهت افت ولتاژ مجاز (۴ ولت) مي باشد.

طول

(m)

آمپر

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

حداقل سطح مطع موردنياز براي افت ولتاژ مجاز

۱۰۰

۱۶

۲۵

۳۵

۵۰

۷۰

۷۰

۱۵۰

۱۶

۳۵

۵۰

۷۰

۹۵

۹۵

۲۰۰

۲۵

۵۰

۷۰

۹۵

۱۲۰

۱۵۰

۲۵۰

۳۵

۷۰

۹۵

۱۲۰

۱۵۰

۱۸۵

۳۰۰

۳۵

۷۰

۹۵

۱۵۰

۱۸۵

 

۳۵۰

۵۰

۹۵

۱۲۰

۱۵۰

   

۴۰۰

۵۰

۹۵

۱۵۰

۱۸۵

   

۴۵۰

۵۰

۹۵

۱۵۰

     

۵۰۰

۷۰

۱۲۰

۱۸۵

     

۵۵۰

۷۰

۱۲۰

۱۸۵

     

۶۰۰

۷۰

۱۵۰

       

توليد با مقاطع بالاتر امکان پذير مي باشد.

 
در مورد این محصول بپرسید