کابل سیلیکونی

هادی: مس قلع اندود شده (کلاس ۵ مطابق استاندارد IEC۶۰۲۲۸· )

عايق: کامپاند سيليوني نوع IE۲ مطابق استاندارد IEC ۶۰۲۴۵ معادل EI ۲ مطابق استاندارد CENELEC HD ۲۲ و VDE ۰۲۰۷

شناسه رشته ها : رنگ ·

دو رشته : مشکی – آبی یا قهوه ای ·

سه رشته : مشکی –آبی – قهوه ای ·

چهار رشته : مشکی – آبی – قهوه ای – مشکی

  • روکش نهایی : سیلیکون به رنگ مورد سفارش (جهت رفتار بهترحرارتی ترجیحاً رنگ قرمز – قهوه ای پیشنهاد میشود).

دمای کارکرد :۵۰- تا ۱۸۰ درجه سانتگراد


سايز کابل

n×mm۲

ساختمان هادي

n×mm

حداکثر مقاومت

Ohm/km

at ۲۰C

ضخامت عايق

mm

ضخامت روکش

mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

gr/m

۲ × ۰.۵

۱۶ × ۰.۲

۴۰.۱

۰.۶

۰.۷

۵.۶

۳۸.۷

۳ × ۰.۵

۱۶ × ۰.۲

۴۰.۱

۰.۶

۰.۷

۶

۴۶.۴

۴ × ۰.۵

۱۶ × ۰.۲

۴۰.۱

۰.۶

۰.۷

۶.۵

۵۶.۲

۲ × ۰.۷۵

۲۴ × ۰.۲

۲۶.۷

۰.۶

۰.۸

۶.۲

۴۸.۴

۳ × ۰.۷۵

۲۴ × ۰.۲

۲۶.۷

۰.۶

۰.۸

۶.۶

۵۹.۳

۴ × ۰.۷۵

۲۴ × ۰.۲

۲۶.۷

۰.۶

۱

۷.۶

۷۸.۷

۲ × ۱

۳۲ × ۰.۲

۲۰

۰.۶

۰.۸

۶.۴

۵۵.۶

۳ × ۱

۳۲ × ۰.۲

۲۰

۰.۶

۱

۷.۲

۷۲.۳

۴ × ۱

۳۲ × ۰.۲

۲۰

۰.۶

۱

۷.۸

۸۸.۲

۲ × ۱.۵

۴۸ × ۰.۲

۱۳.۷

۰.۷

۱

۸

۸۴

۳ × ۱.۵

۴۸ × ۰.۲

۱۳.۷

۰.۷

۱

۸.۵

۱۰۰

۴ × ۱.۵

۴۸ × ۰.۲

۱۳.۷

۰.۷

۱

۹.۲

۱۲۵

۲ × ۲.۵

۸۰ × ۰.۲

۸.۲۱

۰.۸

۱.۲

۹.۵

۱۲۵

۳ × ۲.۵

۸۰ × ۰.۲

۸.۲۱

۰.۸

۱.۲

۱۰

۱۵۰

۴ × ۲.۵

۸۰ × ۰.۲

۸.۲۱

۰.۸

۱.۲

۱۱

۱۹۰

۲ × ۴

۵۶ × ۰.۳

۵.۰۹

۰.۸

۱.۲

۱۰.۶

۱۷۰

۳ × ۴

۵۶ × ۰.۳

۵.۰۹

۰.۸

۱.۲

۱۱.۲

۲۱۲

۴ × ۴

۵۶ × ۰.۳

۵.۰۹

۰.۸

۱.۵

۱۲.۹

۲۸۰

  • توليد با مقاطع بالاتر امکان پذير مي باشد.
  • توليد کابل بافت فايبر گلاس ، امکان پذير مي باشد.
  • کاربرد: در محيط هاي با دماي بالا نا ۱۸۰ درجه سانتيگراد از قبيل ريخته گري ، فولادسازي ، صنايع هوايي ، سراميک ، شيشه ، سيمان ، ...
  • لاستيک سيليکون ماده اي بدون هالوژن بوده و در مقابل اکثر مواد شيميايي محيط ها مقاوم مي باشد.
  • اين ماده در مقابل پيشروي آتش مقاوم است و در اثر سوختن يک لايه عايق از جنس Sio۲‌تشکيل مي دهد.
 
در مورد این محصول بپرسید