کابل معدن

استاندارد توليد: ICEA S -۷۵-۳۸۱

ولتاژ کار: ۸ KV

هادي: مس افشان قلع اندود آنيل شده کلاس ۵ مطابق استانداردIEC ۶۰۲۲۸

شيلد هادي: نوار نيمه هادي

عايق: لاستيک EPR مخصوص ولتاژ متوسط

شيلد عايق: نوار نيمه هادي به اضافه بافت قلع اندود

هادي زمين: مس قلع اندود آنيل شده کلاس ۵ مطابق استاندارد IEC ۶۰۲۲۸

هادي کنترل زمين: مس قلع اندود عايق شده با EPR زرد رنگ

مونتاژ : سه رشته قدرت ، يک رشته کترل زمين و دو رشته هادي زمين با يکيگر تابيده مي شوند.

روکش: لاستيک مشکي تقويت شده با بافت نخ پلي اميد

کاربرد: اين نوع کابل براي تجهيزات سنگين متحرک مانند دستگاه هاي شاول ، دراگلاين ، لايروبي ، و ساير تجهيزات متحرک و همچنين تغذيه معادن زيرزميني به کار مي رو.د.

حداکثر درجه حرارت مداوم هادی : ۹۰ درجه سانتیگراد


سطح مقطع هادي

ساختمان هادي

ضخامت عايق

هادي زمين

هادي کنترل زمين

ضخامت روکش

قطر تقريبي کابل

وزن تقريبي کابل

آمپراژ

mm۲

N×mm

mm

mm۲

mm۲

mm

mm

Kg/km

A

۲۵

(۷×۵۱) × ۰.۳

۳.۸

۱۰

۱۰

۵.۴

۴۷.۳

۳۵۳۰

۱۳۵

۳۵

(۷×۷۲) ×۰.۳

۳.۸

۱۶

۱۰

۵.۶

۴۹.۷

۴۰۸۰

۱۶۳

۵۰

(۱۹×۳۸) ×۰.۳

۳.۸

۲۵

۱۰

۵.۸

۵۳.۵

۵۱۱۰

۲۰۴

۷۰

(۱۹×۵۴) ×۰.۳

۳.۸

۳۵

۱۰

۶.۰

۵۸.۲

۶۱۲۰

۲۴۸

-در صورت نياز به کابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيک سيليکون (S۹۵) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواست

در مورد این محصول بپرسید