1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

در این قسمت اصلی ترین جزء کابل (هادی مس) تولید میگردد .

ماشین آلات این واحد عبارتند از :

- دستگاه کشش راد جهت تبدیل مفتول مسی ۸ میلیمتر  به ۱.۳۸ میلیمتر

- دستگاه مدرن و پیشرفته کشش فاین مولتی وایر جهت تبدیل مفتول ۱.۳۸ ميليمتري به رشته های ۰.۳ و ۰.۲ میلیمتر

- دستگاه بانچر جهت تابیدن رشته های افشان مسی

- دستگاه استرندر جهت تابیدن رشته های بانچ شده

- دستگاه تابنده جهت تابیدن رشته های عایق شده