1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.97 (55 Votes)
فاز و نول یعنی چه ؟ - 2.0 بیرون از 5 بر اساس 55 رای

سیم فاز سیمی است که برق داره یعنی اگه بهش دست بزنی برق میگیرتت و اگه فاز متر رو بهش بزنی چراغ فاز متر روشن می شه اما سیم نول برق نداره اگه فاز متر رو هم بهش بزنی روشن نمی شه در واقع سیم نول برگشتی سیم فازه .